Contact Us

 

Taiwan Assessment and Evaluation Association(TWAEA)

Contact Person: Veronica Huang yichi@twaea.org.tw
  Hui-Ling Lin lynn@twaea.org.tw
TEL:  886-2-3343-1113、886-2-3343-1131
FAX:  886-2-2394-7261、886-2-2393-9327
ADD:  5F-1, No.3, Nanhai Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan(R.O.C.)